Cognitieve gedragstherapie 


Cognitieve gedragstherapie (CGT) is de best onderzochte, meest toegepaste vorm van psychotherapie van dit moment welke ingezet kan worden bij alle vormen van postpartum psychische klachten. Cognitieve gedragstherapie gaat er van uit dat problemen beïnvloed en in stand gehouden worden door iemands gedachten (cognities) en gedrag

In de therapie leer je je eigen negatieve gedachtepatronen te ontdekken. Vaak voorkomende negatieve gedachten van jonge ouders zijn bijvoorbeeld: 'ik ben een slechte moeder/vader', 'andere vrouwen voelen zich wel goed na hun bevalling, ik ben vast zwakker dan zij' en 'ik wil nooit meer bevallen'. Ook gevoelens van afstand tot je baby of boosheid kunnen een rol spelen. Wanneer je deze gedachten anders leert interpreteren, kan je objectiever kijken naar wat er gebeurd is en ook je gedrag hier op aanpassen waardoor je psychische klachten (bijvoorbeeld angst of somberheid) af zullen nemen.