Vergoedingen


Praktijk Beresterk levert zorg vanuit de generalistische basis GGZ. Deze zorg zit in het basispakket van de ziektekostenverzekering. Ik werk ongecontracteerd, wat wil zeggen dat ik geen contracten heb met zorgverzekeraars en geen gegevens aan hen verstrek. Omdat ik als GZ-psycholoog ben opgenomen in het BIG-register, zijn er echter wel vergoedingen mogelijk voor de intake en behandeling (EMDR/cognitieve gedragstherapie) wanneer er sprake is van 'verzekerde zorg', d.w.z. zorg die vergoed zal worden. Een behoorlijk deel van de kosten worden dan vergoed; 60-90 % afhankelijk van de zorgverzekeraar, de polis en eventueel aanvullende verzekeringen. Voor meer informatie en een overzicht per verzekeraar verwijs ik je naar de website contractvrije psychologen

 

Na de elk contact (zowel intake als behandeling) ontvangt u een factuur per e-mail van de gemaakte kosten die u binnen 14 dagen dient over te maken aan de praktijk. Wanneer er sprake is van verzekerde zorg, ontvangt u aan het eind van de behandeling de eindnota van de totale gemaakte kosten. Deze eindnota kunt u doorsturen naar uw verzekeraar. Indien u de kosten vergoed wilt krijgen door uw verzekeraar, heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts. 

 

De Generalistische Basis GGZ kent vier verschillende zorgprestaties afhankelijk van de zorgvraag van de patiënt. De geleverde zorg wordt gedeclareerd middels (een van de) vier prestaties met een vastgestelde tariefruimte:

Prestatie

Basis ggz Kort: voor de lichte, enkelvoudige maar persisterende stoornissen met een laag risico

 

Basis ggz Middel: voor stoornissen van matige ernst, een enkelvoudig of laag complex beeld en laag tot matig risico

 

Basis ggz Intensief: met een ernstige problematiek een enkelvoudig of laag complex beeld en laag tot matig risico

 

Basis ggz Chronisch: voor cliënten met stabiele chronische problematiek, waarbij sprake is van een laag tot matig risico. Vaak hebben cliënten een traject binnen de GGZ achter de rug en is er veelal sprake van onderliggende persoonlijkheidsproblematiek.

 

Onvolledig behandeltraject: voor patiënten die naar de Generalistische Basis ggz zijn verwezen, maar waarvan de behandelaar constateert dat behandeling in de Generalistische Basis ggz niet passend is. [link naar basis-ggz volgt]

 

Onverzekerd product Consult (OVP/OZP): dit consult betreft een onafgebroken tijdsspanne waarin de zorgaanbieder de patiënt voor één of meerdere indicaties begeleidt, adviseert en/of behandelt. Deze prestatie is bedoeld voor patiënten die zorg ontvangen welke niet behoort tot het verzekerde pakket op grond van de Zvw maar wel zorg is zoals omschreven in de Wmg. Het OVP-tarief is gebaseerd op een consult van 60 minuten, inclusief indirecte patiëntgebonden tijd zoals bijwerken van het dossier.

 

NZA Maximumtarief

€ 507,62

 

 

€ 864,92

 

 

€ 1.356,25

 

 

€ 1.251,70

 

 

 

 

€ 207,19

 

 

 

€ 105,25