Websites


Landelijk kenniscentrum psychiatrie en zwangerschap

Het Landelijk Kenniscentrum Psychiatrie en zwangerschap (LKPZ) is een gezamenlijk initiatief van professionals die werkzaam zijn binnen het gebied van psychiatrie en zwangerschap.


Stichting Me Mam

In september 2016 is de Stichting Me Mam officieel gelanceerd als platform voor moeders met psychische klachten na een bevalling. 


Stichting Bevallingstrauma

Deze website heeft tot doel om vrouwen met een bevallingstrauma ondersteuning te bieden en hen te laten zien dat zij verreweg niet alleen zijn. Zij leveren een waardevolle bijdrage aan het vergroten van kennis en het voorkomen van bevallingstrauma’s.


Postpartum moeders

Postpartum Moeders is een blog voor en door moeders gemaakt die met psychische klachten te maken krijgen rondom de zwangerschap. Zij willen je informeren over de verschillende psychische klachten rondom de zwangerschap, hoop en inspiratie bieden om je klachten te overwinnen.


Kraambedpsychose

Ervaringsdeskundige Karin den Oudsten, tevens grondlegger van de Stichting Me Mam, heeft de website voor kraambedpsychose opgezet met als doel om meer bekendheid te geven aan en bewustwording te creëren voor postpartum psychose.