Wetenschappelijk onderzoek


Happy-studie

De HAPPY-studie wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband van de Universiteit Tilburg, Maxima Medisch Centrum Veldhoven en de Academie Verloskunde Maastricht. HAPPY staat voor: Holistic Approach to Pregnancy & first Postpartum Year, hetgeen betekent: algemeen welbevinden in de zwangerschap en de periode na de bevalling. Door middel van (digitale) vragenlijsten en bloedonderzoek wordt getracht om inzicht te krijgen in de complexe factoren die leiden tot (on)welbevinden na de bevalling.


Childbirth And Psychotrauma Research (CAPTURE)

De CAPTURE group is een multidisciplinaire onderzoeksgroep (AMC, OLVG, UMC, VUMC) die onderzoek doet naar psychotrauma bij patiënten, partners en zorgverleners. Een overzicht van alle verschillende studies en recente publicaties is hier te vinden.


TEACH-studie

De TEACH-studie, uitgevoerd door de CAPTURE group, richt zich op preventie van traumatische bevallingservaringen.


OptiMUM-studie

De  OptiMUM-studie, uitgevoerd door de CAPTURE group, doet onderzoek naar de behandeling van bevallingsangst bij zwangere vrouwen en naar de behandeling van PTSS na de bevalling.


IPAD-studie

Partners kunnen de bevalling ook als traumatisch ervaren en een posttraumatische stressstoornis ontwikkelen. De  IPAD-studie, uitgevoerd door de CAPTURE group, doet hier onderzoek naar.


International network for perinatal PTSD research

Het international network for perinatal PTSD reasearch is een netwerk van onderzoekers en clinici die samenwerken met als doel om geboortetrauma en PTSS na bevalling over de hele wereld te verminderen. Op hun website kun je o.a. de meest recente (samengevatte) onderzoeken vinden over postpartum PTSS. 


Bright Up!

Het Bright-up! onderzoek wordt uitgevoerd door het Erasmus UMC. Dit vierjarige onderzoek meet de effecten van lichttherapie op de kwaliteit van slaap, hormoonhuishouding en de bevalling bij vrouwen die bekend zijn met een zwangerschapsdepressie. Het unieke aan deze studie is dat de uitkomsten vervolgens gerelateerd zullen worden aan de ontwikkeling van het kind.


Opper-studie

In de Opper-studie wordt, door een onderzoeksteam van het Erasmus UMC, de hersenstructuur en de hersenactiviteit onderzocht tijdens de periode van acute verwardheid en na herstel bij vrouwen bekend met een postpartum psychose. Ook worden voorspellende factoren onderzocht voor het beloop bij vrouwen met een postpartum psychose. Afhankelijk van de uitkomsten hebben bepaalde groepen vrouwen minder langdurig medicatie nodig.


NP3-studie

NP3-studie staat voor Nationale postpartum psychose preventie studie. Het doel van deze studie, uitgevoerd door het Erasmus UMC, is te onderzoeken welk soort medicatie het beste beschermt tegen psychiatrische terugval rondom de bevalling bij vrouwen met een bipolaire stoornis of een post partum psychose.