Bevallingstrauma

Een bevalling is een bijzondere en overweldigende ervaring die iedere vrouw op haar eigen manier beleeft. Tijdens een bevalling kun je beschadigende ervaringen opdoen. Daarbij is het belangrijk dat het gaat om jouw ervaring en hoe jij de gebeurtenis hebt beleefd, en niet om wat er daadwerkelijk is gebeurd. Verschillende factoren kunnen een rol spelen in hoe ingrijpend de bevalling is ervaren, bijvoorbeeld:

  • Controleverlies
  • Verlies van waardigheid
  • Vijandige of niet meewerkende houding vanuit de omgeving
  • Het gevoel niet gehoord te zijn
  • Het gevoel niet (volledig) geïnformeerd te zijn over medische procedures

Deze factoren sluiten aan bij belangrijke psychologische behoeften die ieder mens heeft, zoals zich veilig en gewaardeerd voelen, geloven in eigen kunnen en zelf mogen kiezen. Bij ingrijpende bevallingen ontbreekt het vaak aan één of meerdere van deze behoeften.

Één op de vijf vrouwen geeft drie jaar na de bevalling aan dat ze met negatieve gevoelens terugdenkt aan haar bevalling. Ongeveer 10-30% van de vrouwen rapporteert een traumatische bevallingservaring en ongeveer 1-3% ontwikkelt een posttraumatische stress-stoornis (PTSS) na de bevalling. Veel vrouwen die dus geen PTSS hebben, lijden wel aan verschillende symptomen van PTSS.  Ook partners kunnen getraumatiseerd raken door aanwezig te zijn bij een traumatische bevalling; zij staan vaak hulpeloos toe te kijken naar hun vrouw die lijdt, zonder precies te weten wat er gaande is of wat te doen. 

Beschadigende ervaringen vanuit je zwangerschap hoeven niet beschadigend te blijven!

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Praktijk Beresterk of je aanmelden voor hulp.