Depressie na bevalling

Veel jonge moeders, zo’n 50-80%, hebben na de bevalling last van kraamtranen, ook wel 'baby blues' genoemd. Zij hebben last van spontane huilbuien, prikkelbaarheid, nervositeit en slaapproblemen. Deze kraamtranen vinden meestal in de 3e tot 10e dag na de bevalling plaats en gaan vaak vanzelf weer over.

Maar sommige vrouwen zijn maandenlang somber. Als je hier als jonge ouder last van hebt, kan het zijn dat je een postpartum depressie (PPD) hebt. Een postpartum depressie is een depressie die je ontwikkelt na je bevalling. Soms ontstaan de klachten direct na de bevalling en soms beginnen de klachten pas na enkele weken, bijvoorbeeld als je stopt met borstvoeding geven of begint met werken. Ongeveer 13% van alle pas bevallen vrouwen ontwikkelt een postpartum depressie. Ook partners kunnen een depressie ontwikkelen na de geboorte van een kind. Vanuit wetenschappelijk onderzoek komt naar voren dat 10-15% van de partners last heeft van depressieve gevoelens in het eerste jaar na de geboorte van een kind. 

Kenmerken

De klachten en verschijnselen van een depressie na de bevalling verschillen niet veel van een 'gewone' depressie. Een aantal kenmerken van een depressie tijdens de zwangerschap of in het kraambed zijn:

 • Duidelijk minder plezier in dingen die eerst wel leuk waren; bijvoorbeeld niet echt kunnen genieten van je baby 
 • Zich voortdurend verdrietig of leeg voelen zonder daarin getroost te kunnen worden. Geen band voelen met je baby hoort hier ook bij 
 • Piekeren en malen, ook over de gevoelens die je hebt voor je baby 
 • Geen trek hebben in eten zonder misselijk te zijn
 • Slecht slapen (ook als de baby op dat moment zelf goed slaapt) of juist heel veel slapen
 • Een gevoel van rusteloosheid of vertraagdheid
 • Gevoelens van waardeloosheid en buitensporige schuldgevoelens zonder daarin gerust gesteld te kunnen worden. Een veel voorkomend voorbeeld hierbij is het gevoel geen goede moeder te zijn terwijl anderen zeggen dat het wel zo is
 • Een verminderde concentratie, waardoor het bijvoorbeeld niet lukt om een boek te lezen of een film te volgen
 • Angstig of gespannen zijn zonder duidelijke reden
 • Prikkelbaar zijn. Voorbeelden hiervan zijn onredelijk reageren of niet tegen het gehuil van je baby kunnen
 • Terugkerende gedachten aan de dood of denken aan zelfmoord. Ook gedachten over je baby iets willen aandoen hoort hierbij
 • Angstig of gespannen zijn zonder duidelijke reden

Kenmerken van een PPD kunnen overlappen met kenmerken van PTSS. De twee diagnoses staan echter los van elkaar en moeten apart behandeld worden. Op grond van onvoldoende kennis worden veel vrouwen foutief met PPD gediagnosticeerd terwijl deze het resultaat is van een PTSS die niet gezien wordt. 

Als je je gedeeltelijk in bovenstaande klachten herkent, is dat niet iets om je voor te schamen maar wel belangrijk om daar iets aan te doen! Een postpartum depressie is goed te behandelen! Neem voor meer informatie contact op met Praktijk Beresterk of klik hier om je aan te melden voor hulp.